niedziela, 21 lipca 2024, imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Wyłączenie prądu Gmina Szerzyny marzec 2015
19.03.2015.

24 marca 2015 (wtorek)  w godz: 7.00 - 9.00 i 15.00 – 17.00 wyłączone będą stacje trafo: Szerzyny S-335, Szerzyny S-336, Szerzyny S-337 i Szerzyny S-756 zasilające obszar Szerzyn obejmujący: Nagórze po południowej i północnej stronie rzeki,  Działki, Centrum i część Betlejem położoną wzdłuż drogi od Pana Tomsi w górę,

24 marca 2015 (wtorek)  w godz: 7.00 – 17.00 wyłączone będą stacje trafo: Szerzyny S-338, Szerzyny S-339, Szerzyny S-340, Szerzyny S-341, Szerzyny S-342, Szerzyny S-343, Szerzyny S-344, Szerzyny S-345, Szerzyny S-346 i Szerzyny S-758  zasilające obszar Szerzyn obejmujący: pozostałą część Betlejem, całe Nadole od strony naszego Posterunku w stronę Święcan i od strony Posterunku w stronę cmentarza, całe Średnie po Pana Ryznara i całe Szerzyńskie Podlesie,

26 marca 2015 (czwartek)  w godz: 7.00 - 9.00 i 15.00 – 17.00 wyłączone będą stacje trafo: Czermna S-621 zasilająca teren miejscowości Czermna obejmujący obszar Pasternik pomiędzy budynkami nr: 378 i 405 i 462,

26 marca 2015 (czwartek)  w godz: 7.00 – 17.00 wyłączone będą stacje trafo: Czermna S-322, Czermna S-323, Czermna S-600  zasilające teren miejscowości Czermna obejmujący obszar przysiółków Kopaniny i Góry.

 
Już pływam 2015
12.03.2015.
Image

Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd zagospodarował czas wolny dla dzieci i młodzieży organizując zajęcia rekreacyjno - sportowe pod nazwą „Już pływam“.

Środki finansowe na ten cel pochodzą z budżetu Marszałka Województwa Małopolskiego jak również ze środków własnych gminy.

Miejscem realizacji projektu „Już pływam” będzie Kryta Pływalnia Fala w Gorlicach. Termin realizacji projektu: od 7 kwietnia do 13 czerwca 2015r.

Planuje się 20 godzin zajęć dwa razy w tygodniu. Z nauki pływania skorzysta w tym roku 45 uczniów z 5 szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa w Szerzynach,

- Szkoła Podstawowa w Ołpinach,

- Szkoła Podstawowa w Czermnej,

- Szkoła Podstawowa w Żurowej,

- Szkoła Podstawowa w Swoszowej.

O bezpieczeństwo dzieci zadbają wykwalifikowani instruktorzy pływania.

Inspiracją do przygotowania i realizacji projektu "Już pływam" przez Wójta Gminy oraz Województwo Małopolskie jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci na różnego rodzaju kąpieliskach, niewystarczający poziom nauki pływania w małopolskich szkołach oraz znaczenie nauki pływania w profilaktyce zdrowotnej. Zagospodarowany wolny czas to także zapobieganie problemom wychowawczym, a upowszechnienie kultury fizycznej w Gminie Szerzyny to stworzenie szansy dla rozwoju sportowych talentów.

Całkowita wartość projektu wynosi 24 750 zł. Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał pomoc finansową w kwocie 7 230 zł, pozostałe środki w kwocie 1 350 zł pokryli rodzice a 16 170 zł dołożyła Gmina Szerzyny.

 

 
Powierzenie funkcji dyrektora Publicznego Przedszkola w Ołpinach marzec 2015
03.03.2015.

31 sierpnia 2015r. kończy się okres powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Ołpinach. Na mocy prawa Pan Grzegorz Gotfryd Wójt Gminy Szerzyny postanowił po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz Kuratora Oświaty przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres pięciu lat Pani Małgorzacie Grędel.

Dyrektor szkoły wykonuje wiele zadań, do których potrzebne są różne kompetencje.

Zgodnie z obowiązującym prawem dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, przełożonym wszystkich pracowników, odpowiedzialnym za procesy dydaktyczno-wychowawcze w szkole, kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, kierownikiem jednostki organizacyjnej samorządowej, w tym między innymi wykonującym zadania związane

z zarządzaniem nieruchomością komunalną, organem administracji publicznej oraz prowadzącym nadzór pedagogiczny. Osoba wykonująca wszystkie te zadania musi być do takiej funkcji wszechstronnie przygotowana.

W ocenie Wójta Gminy taką osobą jest Pani Małgorzata Grędel - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Ołpinach. Publiczne Przedszkole w Ołpinach wyróżnia się wysokim poziomem pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Pani Dyrektor mając na uwadze uzdolnienia, zainteresowania i potrzeby dzieci, zainicjowała we współpracy z organem prowadzącym i rodzicami realizację różnorodnych projektów między innymi „ Cztery pory roku”, „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, „ Eko - smyki” i wiele innych. Organizuje wiele imprez i uroczystości w przedszkolu, np. Spotkanie z Św. Mikołajem, Wigilia, Bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, pożegnanie starszaków. Ponadto w Publicznym Przedszkolu w Ołpinach stworzono warunki, aby dzieci mogły doświadczyć tego co dobre i co służy ich rozwojowi. Przedszkole jest bezpieczne i przyjazne dziecku.

A.N.

 


 
Nowy dowód osobisty od 1 marca 2015
27.02.2015.
NOWY DOWÓD OSOBISTY OD 1 MARCA.
CO SIĘ ZMIENI?
 
Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych.

Co nowego będzie zawierać dowód osobisty
- Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować.
- Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie.

Czego nie będzie zawierać dowód osobisty
- Zniknie adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu.
- Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Nowa fotografia do dowodu
- Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.
- Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie.
- Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.
- Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnioskiem poprzedziliśmy badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów.

Czy musisz wymienić stary dowód
Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.
 
 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 82 - 90 z 263
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny