wtorek, 28 września 2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XLI sesja RG Szerzyny-05.11.2014r.
06.11.2014.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 05.11.2014r.


W środę 5 listopada 2014r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się XLI zwyczajna sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano informacji z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 2. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

 3. Wysłuchano informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy Szerzyny na koniec kadencji 2014 rok.

 4. Wysłuchano informacji o realizacji programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

 5. Przyjęto protokół z XL sesji Rady Gminy Szerzyny.


Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Szerzyny jako Partner do realizacji projektu pn. ”Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden)”.

 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Ołpiny działka nr 2803/3.

 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Ołpiny działka nr 2803/2.

 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat (P.Walczyk).

 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat (P.D.Strugała).

 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat (Małopolski Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie).

 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat (P.P.H.„SALOMEA”).

 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Żurowa.

 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Ołpiny.

 10. Uchwała w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2015 rok.

 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim o udzieleniu Powiatowi Tarnowskiemu pomocy rzeczowej oraz przejęcie przez Gminę Szerzyny realizacji zadania z zakresu budowy chodnika przy drodze powiatowej na terenie Gminy Szerzyny.

 12. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy.

 13. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2014- 2020.

 

ASB

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny