niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach

38-246 Szerzyny 26

NIP 685-20-06-930

REGON 370477936

Tel./fax 14 - 65 17 268

email: spzoz_szerzyny@wp.pl

Dyrektor - Adam Kmiecik

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach, zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, realizujący określone Statutem świadczenia zdrowotne i promocję zdrowia.


Zakład działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013r. poz.217)

 2. Uchwały Rady Gminy w Szerzynach Nr IX/100/99 z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

 3. Statutu.

 4. Innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej.


Celem działania Zakładu jest udzielenie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności zamieszkującej na obszarze jego działania oraz promocję zdrowia.

Do zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.


W ramach SP ZOZ w Szerzynach działa:

Ośrodek Zdrowia w Szerzynach

 • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

 • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

 • Punkt szczepień

 • Gabinet zabiegowy

 • Poradnia medycyny pracy

 • Pracownia USG

 • Inna pracownia diagnostyczna

 • Poradnia ginekologiczno-położnicza

Ośrodek Zdrowia w Ołpinach

 • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

 • Punkt szczepień

 • Gabinet zabiegowy

Ośrodek Zdrowia w Czermnej

 • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

 • Punkt szczepień

 • Gabinet zabiegowy

Ośrodek Zdrowia w Żurowej

 • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

 • Punkt szczepień

 • Gabinet zabiegowy


PION NIEMEDYCZNY

 • Stanowisko ds. admninistracyjno – ekonomicznych

 • Stanowisko ds. admninistracyjno – ekonomicznych

 • Stanowisko ds. finansowo- księgowych

 • Stanowiska obsługi technicznej

 • Pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania jakością

 • Pielęgniarka koordynująca
STATUT
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny