wtorek, 28 września 2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXXIX sesja RG Szerzyny-03.09.2014r.
11.09.2014.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 03.09.2014r.


W środę 3 września 2014r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano informacji z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 2. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

 3. Wysłuchano informacji na temat działalności GOPS w Szerzynach za I półrocze 2014r.

 4. Przyjęto protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Szerzyny.


Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok;

 2. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2014-2020;

 3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Szerzyny - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ołpinach” oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu;

 4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ołpinach”;

 5. Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szerzyny w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” na rok 2014”;

 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej we wsi Żurowa;

 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat;

 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Szerzyny;

 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Szerzyny;

 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Ołpiny;

 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi;

 12. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny.


ASB

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny