niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Publiczne Przedszkole w Ołpinach
Realizacja projektu

 1. Nazwa: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W OŁPINACH
 2. Nr. tel.: (14) 65 19 203
 3. Adres e-mail: przedszkole89@onet.eu 

 4. Dyrektor: mgr Małgorzata Grędel
 5. Publiczne Przedszkole w Ołpinach usytuowane jest w centrum miejscowości. Jest to przedszkole trzyoddziałowe, które mieści się w budynku piętrowym. Na parterze znajdują się: sala zajęć oddziału I, zróżnicowanego pod względem wieku, zaplecze kuchenne, łazienka a na piętrze są dwie sale zabaw dzieci  pięcio i sześcioletnich, sala do zajęć korekcyjnych i łazienka. Sale do zajęć są jasne, dobrze wyposażone w zabawki i środki dydaktyczne. Wokół przedszkola jest ogród a w nim plac zabaw, rabaty kwiatowe, drzewa.

  Celem przedszkola jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej a także wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

Misja Publicznego Przedszkola w Ołpinach:

 • Przedszkole jest dostępne dla każdego dziecka a personel otwarty na potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców

 • W przedszkolu każde dziecko osiąga sukces
 • Wszystkie dzieci traktowane są jednakowo, choć każde rozwija się indywidualnie

 • Przedszkole w realizacji programu wychowawczego koncentruje się na aspektach prozdrowotnych: kultura fizyczna, zdrowie psychiczne, żywienie, ekologia

 • Przedszkole dysponuje dobrą bazą dydaktyczną, by zabawy miały twórczy charakter

 • W przedszkolu personel współpracuje ze sobą dla dobra dziecka, jego rozwoju, zdrowia i bezpieczeństwa

 • Myślą przewodnią przedszkola jest: „Zdrowe, radosne i uśmiechnięte dziecko to szczęście dla rodziców i zadowolenie wychowawcy”

Dodatkowa oferta edukacyjna dotyczy nauczania języka angielskiego i ćwiczeń korekcyjnych. Przedszkole dba o rozwój duchowy – dzieci uczestniczą w katechezie a zdobyte wiadomości, pieśni mają odzwierciedlenie w nabożeństwach takich jak: różaniec, droga krzyżowa, majówka, adoracja i w uroczystościach przedszkolnych. Nauczyciele przygotowują dzieci do udziału w konkursach o zasięgu lokalnym, wojewódzkim czy ogólnopolskim. Wysoki poziom osiągają uroczystości otwarte, niektóre wpisane są na stałe w przedszkolny repertuar: spotkanie ze Św. Mikołajem, wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny. Dzieci biorą udział w uroczystościach lokalnych jak: dożynki, jasełka, zabawa sportowa. Przedszkole włącza się w akcje charytatywne np. zbiórka zabawek, słodyczy dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, „Góra Grosza”. Notatki na temat ważniejszych wydarzeń przedszkolnych zamieszczane są w lokalnej i ogólnopolskiej prasie. Wysokie efekty uzyskiwane w pracy wychowawczo – edukacyjnej są wynikiem ścisłej współpracy z rodzicami. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tuchowie, miejscowym Domem Kultury, przedszkolem i oddziałami przedszkolnymi z terenu gminy. Współpraca ze szkołą podstawową obejmuje zarówno nauczycieli jak i uczniów. Na całokształt efektów pracy wpływa również współpraca z parafią. Przedszkole bada losy absolwentów. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia , iż dzieci wszechstronnie się rozwijają, czerpią radość z poznawania świata, wierzą w swoje możliwości.

RYS HISTORYCZNY PRZEDSZKOLA

Państwowe Przedszkole w Ołpinach powstało w 1973r. z inicjatywy ówczesnego Gminnego Dyrektora Szkół w Szerzynach Jana Niezgody. Wchodziło w skład szkoły, a jego dyrektorem został Dyrektor Szkoły Podstawowej Julian Papciak. Pierwszym wychowawcą była Helena Król /Czeluśniak/, która pracowała przez okres jednego roku. W 1974r. zatrudniono nauczycielkę Marię Nigborowicz /Buś/. W roku 1976 powierzono jej stanowisko dyrektora przedszkola. Widząc potrzebę poprawy bazy lokalowej dyrektor przedszkola wraz z GDS opracowali koncepcję zaadaptowania parteru budynku byłej GRN na cele przedszkolne. Po skompletowaniu dokumentacji w 1978r. SKR w Ołpinach rozpoczęła prace adaptacyjno – remontowe. Przekazanie pomieszczeń przedszkolnych odbyło się 22.08.1979r. Na uwagę zasługuje społeczna praca rodziców w porządkowaniu pomieszczeń i obejścia przedszkolnego. Przedszkole było jednooddziałowe 7-godzinne. Na prośbę rodziców KO i W w Tarnowie przedłużyło czas pracy z 7 do 9 godzin dziennie z dniem 15.10.1979r. W 1980r. zatrudniono nauczycielkę Krystynę Duda. Nadzór został powierzony GDS a od 01.09.1985r. Inspektorowi Oświaty Stanisławowi Banaś.¹

W lipcu 1990r. rodzice w czynie społecznym dokonali remontu pustostanu pierwszego piętra budynku, w którym znajdowało się przedszkole. W tym roku nastąpiły zmiany organizacyjne administracji samorządowej i przedszkola zostały włączone do jej struktur. Po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły Eugeniuszem Sroką i Wójtem Gminy Szerzyny Tomaszem Pilchem dzieci w wieku przedszkolnym zostały objęte wychowaniem w przedszkolu.² Powstały dwa nowe oddziały. Ze Szkoły Podstawowej w Ołpinach zostały przeniesione dwie nauczycielki: Małgorzata Wójcik /Grędel/ i Renata Kluz /Jasiak/.

Zmieniała się nazwa: z Państwowego Przedszkola na Samorządowe Przedszkole a obecnie to Publiczne Przedszkole w Ołpinach. Placówka funkcjonuje jako trzyoddziałowa z 60 wychowankami. Jeden oddział 9-godzinny czynny w godzinach 7-16 oraz dwa oddziały 5-godzinne czynne od 8 do 13. W 2004r. na emeryturę przeszła Pani Dyrektor Maria Buś oraz nauczycielki Krystyna Duda i Władysława Dybaś. Stanowisko dyrektora pełni Małgorzata Grędel. Do pracy z dziećmi zatrudniono nauczycielki: Ewelinę Buś-Przyczynek, Ninę Solecką i Halinę Mikrut.

Na przestrzeni lat budynek przedszkolny podlegał modernizacji. Wykonano m.in.: doprowadzenie gazu, założenie instalacji c.o., więźbę dachową, pokrycie blachą, elewację budynku, modernizację zaplecza kuchennego, przebudowę kotłowni c.o., wymianę grzejników, doprowadzenie instalacji odgromowej do pełnej gotowości, montaż paneli podłogowych w sali nr 1 i na jadalni, sukcesywne doposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchni. Należy podkreślić duże zaangażowanie w prace remontowe gminnych władz oświatowych, rodziców i pracowników przedszkola.

Pracownicy przedszkola wg kolejności rozpoczęcia pracy:

 • Kadra nauczycielska: Helena Król, Maria Buś, Krystyna Duda, Małgorzata Grędel, Renata Jasiak, Władysława Dybaś, s. Stanisława Małek, s. Janina Witek, Małgorzata Mężyk, Ewelina Buś-Przyczynek, Nina Solecka, Halina Mikrut

 • Pracownicy administracyjo-obsługowi: Helena Marczyk, Zuzanna Duda, Maria Marczyk, Renata Bochenek, Zofia Sokulska, Zofia Mazur, Zofia Bordziłowska, Zofia Piekarz, Halina Kluz, Bogusława Zachacz, Maria Wszołek, Halina Polak

 

Serdeczne podziękowania kierujemy do Tych,

dzięki którym Przedszkole zaistniało,dzięki którym istnieje i będzie istnieć.

Społeczność przedszkola

 1. Folder „Jubileusz 30-lecia Publicznego Przedszkola w Ołpinach 1973-2003”, s.10

 2. Tamże, s.10

 

EKO - SMYKI 


Program profilaktyczny „Czyste powietrze wokół nas” realizowany w Publicznym Przedszkolu w Ołpinach 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny