niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXXVII sesja RG Szerzyny-04.06.2014r.
05.06.2014.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 04.06.2014r.


W środę 4 czerwca 2014r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano informacji z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 2. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

 3. Wysłuchano sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynach za 2013 rok.

 4. Wysłuchano sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach za 2013 rok oraz dokonano oceny zasobów pomocy społecznej.

 5. Przyjęto protokół z XXXVI sesji Rady Gminy Szerzyny.


Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Szerzynach za 2013 rok;

 2. Uchwała w sprawie nagrody rocznej za 2013 rok dla Dyrektora GCKiCZ w Szerzynach;

 3. Uchwała w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Ołpinach imienia „Księdza prałata Jana Ślęzaka”;

 4. Uchwała w sprawie nadania Gimnazjum w Ołpinach imienia „Księdza prałata Jana Ślęzaka”;

 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

 6. Uchwała w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Tarnowskiego;

 7. Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na lata 2014-2020;

 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim o udzielenie Powiatowi Tarnowskiemu pomocy rzeczowej oraz przyjęcia przez Gminę Szerzyny realizacji zadań z zakresu budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Szerzyny;

 9. Uchwała w sprawie w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok;

 10. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2014-2020;

 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat;

 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat;

 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat;

 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat;

 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat;

 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat;

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat;

 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat;

 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Szerzynach.


ASB

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny