niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXXVI sesja RG Szerzyny-30.04.2014r.
05.05.2014.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 30.04.2014r.


W środę 30 kwietnia 2014r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się XXXVI absolutoryjna sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano informacji z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 2. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

 3. Wysłuchano informacji na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Szerzyny za 2013r.;

 4. Rada przyjęła sprawozdanie finansowe Gminy Szerzyny za 2013 rok oraz jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Szerzyny, które oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w 2013 roku.

 5. Przyjęto protokół z XXXV sesji Rady Gminy Szerzyny.


Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa za 2013 rok;

 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szerzyny za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2013r.;

 3. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szerzyny absolutorium z tytuły wykonania budżetu za 2013 roku;

 4. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu;

 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat;

 6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycji pn. „Odnowa centrum wsi poprzez wykonanie remontu muru ogrodzeniowego zabytkowego cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej – etap III”;

 7. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok;

 8. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2014-2020;

 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szerzyny.


ASB

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny