niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXXV sesja RG Szerzyny-18.03.2014r.
19.03.2014.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 18.03.2014r.


We wtorek 18 marca 2014r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano informacji w sprawie zmian granicy Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki – informacje przedstawił Pan Jerzy Zawartka – Dyrektor Parków Krajobrazowych Tarnów;

 2. Odbyła się dyskusja Rady Gminy Szerzyny i wyrażenie opinii, w formie uchwały, w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki;

 3. Wysłuchano informacji z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 4. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

 5. Wysłuchano informacji Komendanta Gminnego OSP w Szerzynach o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Szerzyny;

 6. Wysłuchano informacji Wójta Gminy Szerzyny o przygotowaniu do realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym;

 7. Wysłuchano sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2013r. oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań w 2014r.;

 8. Wysłuchano sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Szerzyny za 2013r.;

 9. Przyjęto protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Szerzyny.


Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu.

 2. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szerzyny na lata 2014-2016.

 3. Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny.

 5. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 6. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.


ASB

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny