wtorek, 28 września 2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXXIV sesja RG Szerzyny-05.02.2014r.
06.02.2014.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 05.02.2014r.


W środę 5 lutego 2014r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano informacji z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 2. Przedstawiono nowo zatrudnionego Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach – Panią Renatę Górkę.

 3. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,

 4. Wysłuchano informacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania narkomania za 2013 rok.

 5. Wysłuchano informacji z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2013 rok.

 6. Przyjęto protokół z XXXIII sesji Rady Gminy.


Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2014 rok oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości;

 2. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

 3. Uchwała w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”;

 4. Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne;

 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie miedzy stronami kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat

 6. Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie realizującego zadania dla mieszkańców Gminy Szerzyny;

 7. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok;

 8. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lat 2014-2020;

 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.


ASB

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny