wtorek, 28 września 2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXXII sesja RG Szerzyny-26.11.2013r.
27.11.2013.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 26.11.2013r.


We wtorek 26 listopada 2013r. w sali narad Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano informacji z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 2. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,

 3. Wysłuchano informacji o stanie przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych przedstawionej przez Pana Grzegorza Jop z Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach.

 4. Przyjęto protokół z XXX i XXXI sesji Rady Gminy Szerzyny.


Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;

 2. Uchwała w sprawie dopłat dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków GZGK w Szerzynach ;

 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków GZGK w Szerzynach ;

 4. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2014 oraz zwolnień od podatku rolnego;

 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na rok 2014 oraz wprowadzenie zwolnień z podatku od nieruchomości ;

 6. Uchwała w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szerzyny na rok 2014;

 7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny na rok 2014;

 8. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Szerzyny na 2013r.;

 9. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2013-2020;

 10. Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.
ASB

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny