niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXX sesja RG Szerzyny - 16.10.2013
17.10.2013.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 16.10.2013r.

 

W środę, 16 października 2013r. w budynku Domu Kultury w Czermnej odbyła się XXX wyjazdowa sesja Rady Gminy Szerzyny, połączona z uroczystym odsłonięciem wizerunku patrona szkoły Bł. Karoliny Kózki przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepielę.

 

Wicemarszałek Roman Ciepiela, w budynku Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózki w Czermnej, dokonał uroczystego odsłonięcia wizerunku błogosławionej Karoliny Kózki, patronki szkoły. W wydarzeniu uczestniczyli Wójt Gminy Szerzyny Stanisław Kmiecik, Przewodniczący Rady Gminy Szerzyny Marek Antas, Radni Rady Gminy Szerzyny, Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i uczniowie zespołu szkół.

Wicemarszałek wskazał postawę patronki Szkoły w Czermnej jako wzór godny naśladowania dla młodzieży. Uroczystość była wyrazem wdzięczności społeczności szkolnej i lokalnych władz za zaangażowanie jakie w pozyskanie środków na dofinansowanie hali sportowej wnieśli: Wicemarszałek Roman Ciepiela a także Członek Zarządu województwa małopolskiego dr Stanisław Sorys, oraz posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Urszula Augustyn i Andrzej Sztorc.

 

Podczas dalszych obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano wystąpienia Wicemarszałka, m.in. o możliwościach pozyskiwania przez jednostki samorządowe środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020;

 2. Wysłuchano informacji z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 3. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,

 4. Dokonano uroczystego podziękowania i wręczenia nagród Wójta Gminy Szerzyny dla Dyrektorów placówek oświatowych, którzy odeszli na emeryturę. Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Szerzyny i Wiceprzewodniczącymi Rady podziękowania i nagrody wręczyli: Pani Annie Bryndal (ZS Ołpiny) i Panu Witoldowi Szydłowskiemu (ZS Szerzyny). Sołtys wsi Ołpiny Pan Roman Gabryel złożył także podziękowania Pani Annie Bryndal w imieniu własnym i rady sołeckiej Ołpiny.

 5. Przedstawiono informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Szerzyny.

 6. Przyjęto protokół z XXIX sesji Rady Gminy.

 

Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:

 

 1. Uchwała w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach;

 2. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;

 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim o udzieleniu Powiatowi Tarnowskiemu pomocy rzeczowej oraz przyjęcia przez Gminę Szerzyny realizacji zadań z zakresu budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Szerzyny.;

 4. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok;

 5. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2013 –2020;

 6. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 

ASB

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny