wtorek, 28 września 2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXIX sesja RG Szerzyny-08.09.2013r.
09.09.2013.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 08.09.2013r.


  W niedzielę, 8 września 2013r. w budynku Publicznego Gimnazjum w Nawojowej odbyła się XXIX wyjazdowa sesja Rady Gminy Szerzyny, połączona ze zwiedzaniem XXIII Międzynarodowej Wystawy Rolniczej „Agro-promocja 2013” w Nawojowej.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano informacji z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 2. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,

 3. Wysłuchano informacji dyrektorów szkół i przedszkoli o przygotowaniu placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013/2014.

 4. Wysłuchano informacji o perspektywach rozwoju rolnictwa na terenie Gminy Szerzyny – materiał przedstawił Pan Bronisław Dutka – dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

 5. Przyjęto protokół z XXVIII sesji Rady Gminy.


Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie ograniczenia i rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach oraz nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach;

 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat;

 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 2 lat;

 4. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

 5. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2013 –2020;

 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie prawa współwłasności nieruchomości gruntowej Gminy Szerzyny i osoby fizycznej w miejscowości Żurowa.


Po zakończeniu obrad sesji, Rada Gminy Szerzyny oraz wszyscy uczestniczący w sesji Rady Gminy udali na zwiedzanie XXIII Międzynarodowej Wystawy Rolniczej. AGROPOROMOCJA corocznie organizowana w Nawojowej jest największą wystawą rolniczą w regionie. Wystawa stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie produkcji rolnej, ekologii, ochrony środowiska, przetwórstwa rolno-spożywczego, ogrodnictwa, nasiennictwa, budownictwa wiejskiego i budynków inwentarskich, środków ochrony roślin i nawozów, pasz, dodatków paszowych, jak również dziedzictwa kulturowego i folkloru małopolskiej wsi oraz żywności produkowanej metodami ekologicznymi.

Podczas Wystawy swój dorobek, wyroby i usługi zaprezentowało blisko 400 firm z branż rolniczych i około rolniczych. Ponadto w AGROPOROMOCJI 2013 udział wzięli twórcy rzemiosła ludowego, właściciele gospodarstw agroturystycznych, pszczelarze, placówki naukowe, banki, wydawnictwa pism branżowych, instytucje obsługi rolnictwa.


ASB

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny