wtorek, 28 września 2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXVIII sesja RG Szerzyny-10.07.2013r.
11.07.2013.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 10.07.2013r.


W środę 10 lipca 2013r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się XXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano informacji z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 2. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,

 3. Wysłuchano informacji dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szerzyny. Informacje ustne i pisemne złożyli wszyscy dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Szerzyny.

 4. Wysłuchano informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach za 2012 rok.

 5. Przyjęto protokół z XXVII sesji Rady Gminy.


Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie ograniczenia działalności SP ZOZ w Szerzynach oraz nadania Statutu SP ZOZ w Szerzynach;

 2. Uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42, ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szerzyny;

 3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika GOPS w Szerzynach;

 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Ołpiny;

 5. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok;

 6. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2013-2020;

 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości;

 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Szerzyny.


 

ASB

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny