wtorek, 28 września 2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXVII sesja RG Szerzyny-05.06.2013r.
06.06.2013.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 05.06.2013r.


W środę 05 czerwca 2013r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się XXVII absolutoryjna sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano informacji z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 2. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,

 3. Wysłuchano informacji – sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynach za 2012 rok.

 4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił i przekazał ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Szerzyny.

 5. Dokonano wyboru członka Komisji Oświaty, Kultury i Wychowania – został nim Pan Grzegorz Gotfryd.

 6. Poprzez głosowanie udzielono Wójtowi Gminy Szerzyny absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok. Rada Gminy Szerzyny, w pełnym składzie, jednogłośnie oddała 15 głosów ZA.

 7. Przyjęto protokół z XXVI sesji Rady Gminy.


Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Szerzynach za 2012 rok;

 2. Uchwała w sprawie ograniczenia i rozszerzenia działalności SP ZOZ w Szerzynach oraz nadania Statutu SP ZOZ w Szerzynach;

 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szerzyny za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szerzyny za 2012 rok.

 4. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szerzyny absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok;

 5. Uchwała w sprawie wyboru członka Komisji Oświaty, Kultury i Wychowania Rady Gminy Szerzyny;

 6. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szerzyny;

 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny;

 8. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok;

 9. Uchwała zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2013 – 2020;

 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie między stronami kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat;

 11. Uchwała w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Szerzyny.


ASB

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny