niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXVI sesja RG Szerzyny-30.04.2013r.
02.05.2013.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 30.04.2013r.


We wtorek 30 kwietnia 2013r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano informacji z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 2. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,

 3. Wysłuchano informacji Komendanta Komisariatu Policji w Tuchowie.

 4. Wysłuchano informacji na temat utrzymania dróg powiatowych i gminnych w okresie zimowym na terenie Gminy Szerzyny, zamierzeniach inwestycyjnych i remontowych na drogach gminnych i powiatowych w 2013 roku.

 5. Wysłuchano sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2012 rok.

 6. Przyjęto protokół z XXV sesji Rady Gminy.


Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok;

 2. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2013 – 2020;

 3. Uchwała w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Szerzyny;

 4. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szerzyny;

 5. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szerzyny;

 6. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny;

 7. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny;

 8. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szerzyny na lata 2013 – 2015;

 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GCKiCZ w Szerzynach za 2012 rok.


 

ASB

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny