niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXV sesja RG Szerzyny-13.03.2013r.
15.03.2013.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 13.03.2013r.


W środę 13 marca 2013r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się XXV sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Przyjęto ślubowanie złożone przez nowo wybranego radnego - Pan Grzegorz Gotfryd.

 2. Wysłuchano informacji z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 3. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,

 4. Wysłuchano informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Szerzyny w 2012 roku;

 5. Wysłuchano informacji z realizacji zadań z zakresu kultury i czytelnictwa w 2012 roku.

 6. Wysłuchano informacji z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w 2013 roku.

 7. Przyjęto protokół z XXIV sesji Rady Gminy.


Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach,

 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szerzyny na lata 2013-2020”

 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ołpiny na lata 2013-2020”

 4. Uchwała w sprawie zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia przez Gminę Szerzyny jako partnera do projektu realizowanego przez Tarnowski Organizator Komunalny z siedzibą w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów; pn. „Opracowanie kompleksu planu zagospodarowania odpadów komunalnych w subregionie tarnowskim” w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego i zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych”,

 6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szerzyny w 2013 roku”

 7. Uchwała w sprawie regulaminu wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermnej,

 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych,

 9. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok,

 10. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2013-2020,

 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Szerzyny.


ASB

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny