wtorek, 28 września 2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXIV sesja RG Szerzyny-06.02.2013r.
12.02.2013.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 06.02.2013r.


W środę 6 lutego 2013r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się pierwsza w tym roku kalendarzowym XXIV sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano informacji z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 2. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,

 3. Wysłuchano informacji na temat zmian na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żurowej. Pożegnano Panią Teresę Jamro, która odeszła na emeryturę a powitano Panią Annę Gotfryd, która zastąpiła dotychczasową Panią dyrektor.

 4. Wysłuchano informacji na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 rok.,

 5. Wysłuchano informacji z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2012 rok,

 6. Przyjęto protokół z XXIII sesji Rady Gminy.


Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szerzyny /Zespół Szkół-Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Szerzyny/.

 2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szerzyny /Szkoła Podstawowa w Swoszowej/.

 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szerzyny /Szkoła Podstawowa w Żurowej/.

 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szerzyny /Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Czermna/.

 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szerzyny /Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Ołpiny/.

 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Szerzyny.

 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 4 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości zabudowanej stanowiącej część działki Nr 69, położonej w Czermnej.

 8. Uchwała w sprawie wyboru członka Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy Szerzyny.

 9. Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie realizującego zadania dla mieszkańców Gminy Szerzyny.

 10. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

 11. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2013 – 2020.

 12. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Szerzyny - „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żurowa i Ołpiny” oraz ustanowienia zabezpieczenia kredytu.

 13. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żurowa i Ołpiny”.

 14. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Szerzyny - „Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Szerzyny” oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu.

 15. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Szerzyny” oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu.

 16. Uchwała w sprawie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.


ASB

 

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny