wtorek, 28 września 2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXIII sesja RG Szerzyny-28.12.2012r.
31.12.2012.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 28.12.2012r.


W piątek 28 grudnia 2012r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się ostatnia w tym roku kalendarzowym XXIII sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:

 1. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,

 2. Przyjęto protokół z XXII sesji Rady Gminy.


Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok;

 2. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2012- 1017.

 3. Uchwała w sprawie przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

 4. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny na lata 2013 – 2017.

 5. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szerzyny.

 6. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Szerzyny.

 7. Uchwała w sprawie terminu częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny.

 8. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny.

 9. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 10. Uchwała uchylająca uchwałę Nr XXII/224/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny.

 11. Uchwała uchylająca uchwałę Nr XXII/223/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.

 12. Uchwała uchylająca uchwałę Nr XXII/222/2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny.

 13. Uchwała w sprawie planów pracy Komisji na 2013 rok.

 14. Uchwała w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

 15. Uchwała w sprawie planu pracy Rady na 2013 rok.

 16. Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 17. Uchwała w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Pana Józefa Para.

 18. Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych.


Ponadto, na koniec sesji, przy lampce szampana Pan Marek Antas Przewodniczący Rady Gminy Szerzyny złożył wszystkim zebranym życzenia szczęśliwego nowego 2013 roku. Życzenia dla radnych i ich rodzin przekazał także Pan Stanisław Kmiecik Wójt Gminy Szerzyny.

 

ASB

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny