poniedziałek, 11 grudnia 2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Uroczyste zakończenie
17.12.2012.
ImageUROCZYSTE ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO '' TWOJA SZANSA – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE SZERZYNY ''


Dnia 6 grudnia 2012 r. w budynku Urzędu Gminy Szerzyny odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego pn '' Twoja szansa – program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny ''. Projekt realizowany od 2008 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu wzięli udział beneficjenci wszystkich edycji projektu, Sekretarz Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, Kierownik i pracownicy Ośrodka, asystenci rodziny a także dwie zaproszone prelegentki.

Przybyłych gości powitała Pani Anna Wójcik – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach, która podziękowała zebranym za przybycie i przedstawiła program spotkania. Następnie głos zabrał koordynator projektu, który przedstawił cele projektu oraz działania podjęte w ramach jego realizacji : w latach 2008 – 2012 w projekcie wzięło udział 76 osób.

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału społeczno – zawodowego wśród osób korzystających z różnych form pomocy świadczonej przez Ośrodek. Cele szczegółowe natomiast przedstawiały się następująco:

  1. Zwiększenie poziomu aktywności społecznej wśród uczestników projektu.

  2. Zwiększenie integracji beneficjentów projektu z lokalną społecznością.

  3. Aktywizacja zawodowa i nabycie umiejętności poruszania się po współczesnym rynku pracy przez uczestników projektu.

  4. Nabycie lub uzupełnienie już posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Podczas realizacji projektu wykorzystano trzy rodzaje instrumentów aktywnej integracji :

a) instrumenty aktywizacji społecznej – trening kompetencji i umiejętności społecznych, który miał na celu poprawę funkcjonowania uczestników projektu w środowisku, usługa asystenta rodziny a także wyjazdy integracyjne uczestników projektu,

b) instrument aktywizacji zawodowej w postaci warsztatów poszukiwania pracy z modułem indywidualnego doradztwa zawodowego, mający na celu umożliwić uczestnikom uzyskanie lub przywrócenie zdolności do podejmowania zatrudnienia i powrotu na rynek pracy,

c) instrument aktywizacji edukacyjnej – w ramach tego instrumentu zostały przeprowadzone następujące kursy: '' Opiekun osób starszych '', '' Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B'', '' Nowoczesny sprzedawca '', '' Kucharz małej gastronomii '', '' Fryzjer '', '' Kurs stylizacji paznokci '', '' Księgowy – asystent rachunkowości '', '' Spawacz '', '' Kelner – barman ''.

Główne działania realizowane w ramach projektu zostały skierowane bezpośrednio do samych beneficjentów. Aby jednak wzmocnić integrację beneficjentów ze społecznością lokalną zorganizowano trzy imprezy integracyjne: 27 czerwca 2010 r., 17 lipca 2011 r. i 17 czerwca 2012 r. Oprócz tego, dzieci uczestników projektu miały możliwość wypoczywać na koloniach letnich w nadmorskich miejscowościach ( w 2011 r. 10 dzieci odpoczywało w Rzucewie, a w 2012 r. 14 dzieci i młodzieży wypoczywało we Władysławowie ).

Kolejnym prelegentem była Pani Agnieszka Sroka, specjalistka z zakresu teoretycznego i praktycznego zagadnienia podmiotów ekonomii społecznej. Przybliżyła ona uczestnikom istotę i znaczenie ekonomii społecznej a także wskazała na źródło finansowania np. spółdzielni socjalnych.

Ściśle praktyczną stronę działania podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie Spółdzielni Socjalnej '' Opoka '' przedstawiła Pani Agnieszka Ścigaj – Z-ca Prezesa tego podmiotu. Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali o bardzo trudnych początkach działalności spółdzielni, która po 3 latach funkcjonowania stała się równorzędnym partnerem dla firm komercyjnych tego typu.

Miłym akcentem na zakończenie spotkania był obiad, który rozgrzał nieco uczestników w ten zimny, grudniowy dzień.


Koordynator ds. rekrutacji i Promocji Elwira Sroka

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny