wtorek, 28 września 2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXII sesja RG Szerzyny-28.11.2012r.
30.11.2012.

 

    W środę 28 listopada 2012r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się XXII sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:


 1. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,

 2. Wysłuchano informacji Komendanta Komisariatu Policji w Tuchowie na temat współpracy z samorządem gminnym.

 3. Wysłuchano informacji o realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Szerzyny.

 4. Przyjęto protokół z XXI sesji Rady Gminy.Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie dopłat dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków GZKG w Szerzynach;

 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków GZGK w Szerzynach;

 3. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

 4. Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szerzyny, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady;

 5. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szerzyny na rok 2013;

 6. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szerzyny na lata 2013-2017;

 7. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szerzyny na rok 2013;

 8. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szerzyny na 2013 rok oraz wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości;

 9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szerzyny na 2013 rok;

 10. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny;

 11. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości;

 12. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny;

 13. Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Szerzyny;

 14. Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Szerzyny jako członka Rady Społecznej przy SP ZOZ Szerzyny;

 15. Uchwała w sprawie powołania członka Rady Społecznej przy SP ZOZ w Szerzynach;

 16. Uchwała w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy – Świetlicy Wsparcia Dziennego w Czermnej;

 17. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szerzyny na 2013 rok;

 18. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2013 rok;

 19. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok;

 20. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2012-2017;

 21. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Pilzno i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do obiektów gmin zawierających porozumienie.

 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej w miejscowości Czermna;

 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szerzyny na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej (Czermna);

 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody a nieodpłatne nabycie nieruchomości od osoby fizycznej w miejscowości Ołpiny.


ASB

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny