wtorek, 28 września 2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XXI sesja RG Szerzyny-07.11.2012r.
08.11.2012.

Sesja Rady Gminy Szerzyny


W dniu 7 listopada 2012r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się XXI sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:


 1. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,

 2. Wysłuchano informacji o stanie przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych.

 3. Wysłuchano informacji o realizacji programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

 4. Przyjęto protokół z XX sesji Rady Gminy.Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”,

 2. Uchwała w sprawie zasad dokonywania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach zbycia, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych,

 3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Szerzyny – „Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Czermnej” oraz ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu,

 4. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2012-2017,

 5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Szerzyny - „Budowa chodników przy drogach powiatowych w Szerzynach i Ołpinach” oraz ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu,

 6. Uchwała w sprawie podziału Gminy Szerzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

 7. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r.,

 8. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Tarnowskim o udzieleniu Powiatowi Tarnowskiemu pomocy rzeczowej oraz przyjęcia przez Gminę Szerzyny realizacji zadań z zakresu budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Szerzyny.ASB

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny