wtorek, 28 września 2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XX sesja RG Szerzyny-10.10.2012r.
11.10.2012.

Sesja Rady Gminy Szerzyny - 10.10.2012r.


W dniu 10 października 2012r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Szerzyny odbyła się XX sesja Rady Gminy Szerzyny.


Podczas obrad sesji Rady Gminy:


 1. Wysłuchano informacji z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym,

 2. Wysłuchano informacji z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym,
 3. Wysłuchano informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Szerzyny,
 4. Wysłuchano informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szerzyny za pierwsze półrocze 2012 roku,
 5. Przyjęto protokół z XIX sesji Rady Gminy.Ponadto podczas obrad sesji podjęto następujące uchwały:


 1. Uchwała w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach oraz nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach,

 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szerzynach,
 3. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2012-2017,
 4. Uchwała w sprawie podziału Gminy Szerzyny na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Szerzyny, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
 5. Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r.,
 6. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Tarnowskim o udzieleniu Powiatowi Tarnowskiemu pomocy rzeczowej oraz przyjęcia przez Gminę Szerzyny realizacji zadań z zakresu budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Szerzyny,
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szerzyny”,
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości od osób fizycznych w miejscowości Czermna,
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szerzyny.

ASB

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny