niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
XIX sesja RG Szerzyny-zawiadomienie
16.08.2012.

RG.0002.5.2012

 

Szerzyny, dnia 16 sierpień 2012 r.


MIESZKAŃCY GMINY SZERZYNY


     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Szerzyny na dzień 22 sierpnia 2012r. /tj. środa/ na godzinę 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Szerzyny proponując następujący porządek obrad:


 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.

 3. Informacja z działalności Wójta Gminy Szerzyny w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia radcy prawnemu pełnomocnictwa do sporządzenia i wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi kasacyjnej oraz do reprezentowania Rady Gminy Szerzyny w sprawie tej skargi kasacyjnej.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Szerzyny na lata 2012 – 2017.

 9. Wnioski i zapytania Radnych, informacje i odpowiedzi na zapytania Radnych i mieszkańców.

 10. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Gminy Szerzyny.

 11. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy Szerzyny.


    Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), pracodawca obowiązany jest zwolnić pracownika od pracy zawodowej, w celu umożliwienia brania udziału w pracach Rady Gminy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny