piątek, 27 stycznia 2023, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Projekt '' Twoja szansa program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny ''
29.06.2012.
Image

Projekt '' Twoja szansa – program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny ''

W 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach już po raz piąty przystąpił do realizacji projektu systemowego pn '' Twoja szansa – program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny ''. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podobnie jak w latach ubiegłych wsparciem w ramach realizowanego przedsięwzięcia zostały objęte osoby spełniające kryteria kwalifikowalności udziału w projekcie, tj. osoby znajdujące się w wieku aktywności zawodowej, mieszkające na terenie Gminy Szerzyny, korzystające trwale lub na okoliczność udziału w projekcie z jakiejkolwiek pomocy oferowanej przez ops, długotrwale bezrobotni/osoby opłacające ubezpieczenie do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako rolnik lub domownik/osoby nieaktywne zawodowo.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie potencjału społeczno – zawodowego wśród klientów Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Szerzynach, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już podlegających temu zjawisku.

W roku bieżącym swoją '' przygodę '' z projektem rozpoczęło 20 beneficjentów ostatecznych, którym zostały zaproponowane następujące formy wsparcia :

I '' Trening kompetencji i umiejętności społecznych '' - realizowany w ramach instrumentów aktywizacji społecznej, którego celem jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego uczestników projektu. Instrument ten ma na celu zdiagnozowanie trudności, z jakimi boryka się indywidualny beneficjent projektu, ma także pełnić rolę motywującą do podejmowania działań w celu zmiany swojego życia.

II '' Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z modułem indywidualnego doradztwa zawodowego '' - zajęcia te mają na celu przede wszystkim umożliwić uczestnikom projektu uzyskanie umiejętności poruszania się po współczesnym rynku pracy.

III Kursy : '' Podstawy księgowości '', '' Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B'', '' Nowoczesny handlowiec '', '' Kucharz małej gastronomii '', '' Opiekun osób starszych ''.

Ponadto planuje się zorganizowanie dla beneficjentów wyjazd integracyjny, który pozytywnie wpłynie na procesy socjalizacji zapoczątkowane podczas treningu kompetencji i umiejętności społecznych.


W ramach działań środowiskowych w sierpniu 2012 r. 14 dzieci beneficjentów projektu będzie wypoczywało w nadmorskiej miejscowości Władysławowo. Podczas kilkunastodniowego pobytu dla uczestników przewidziano następujące atrakcje: rejs statkiem po otwartym morzu, wycieczka do Trójmiasta i zwiedzanie m.in. oceanarium, okrętu wojennego '' Błyskawica '', Parku Oliwskiego i Palmiarni, wycieczki krajoznawcze, gry i zabawy na plaży itp.

W dniu 17 czerwca 2012 r. w Swoszowej odbyła się impreza o charakterze integracyjnym '' Piknik rodzinny '' zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Szerzynach. Impreza zdobyła bardzo przychylne opinie zarówno wśród młodszych jak również starszych uczestników. Piknik obfitował w wiele atrakcji. Bardziej odważni mogli poczuć się jak na Dzikim Zachodzie korzystając z symulatora – byka rodeo. Ogromną popularnością cieszył się także dmuchany zamek oraz trampolina, która była oblegana do końca imprezy. Uczestnicy Pikniku mogli także zaznajomić się z kulturą Indian dzięki wiosce indiańskiej, która zawitała do Swoszowej. Najmłodsi wyśmienicie bawili się podczas interaktywnego programu '' ZUZA I BIMBEK SHOW '', który obfitował w wiele konkursów, piosenek i wspólnego tańca. Rodzice wspólnie z dziećmi mogli również uczestniczyć w olimpiadzie sportowej, która zweryfikowała kondycję fizyczną uczestników i jednocześnie zintegrowała trzy pokolenia : dzieci, rodziców oraz dziadków.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Koordynator ds. Rekrutacji i Promocji 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny