niedziela, 13 czerwca 2021, imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Ogłoszenie o wyborze oferty kolonia 2012
21.05.2012.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


Wójt Gminy Szerzyny


ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2012 r.Nazwa zadania : '' Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk, gdzie występuje problem nadużywania alkoholu ''.


Liczba złożonych ofert: 2.


Liczba ofert odrzuconych ze względów formalnych lub merytorycznych: 0.


Dokonano wyboru następujących ofert:


1) Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras, 20-301 Lublin, ul. Fabryczna 15 – przyznana kwota: 13 000,00 zł.


2) Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej , 33-100 Tarnów, ul. Legionów 30 – przyznana kwota : 4 000,00 zł.


Uzasadnienie wyboru:

Złożone oferty spełniały wymogi formalne i uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 134, poz. 1536 z póź.zm. ) oraz z ogłoszonym dnia 11 kwietnia 2012 r. konkursie ofert na realizację w 2012 r. zadania '' Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk, gdzie występuje problem nadużywania alkoholu '', wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2012 r.


Wójt Gminy

inż. Stanisław Kmiecik

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny