piątek, 27 stycznia 2023, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Rekrutacja
30.03.2012.
Image

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UCZESTNICTWA


W PROJEKCIE SYSTEMOWYM W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI w 2012 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/p

Uczestnikiem projektu może zostać osoba spełniająca jednocześnie następujące warunki:

1. posiada zameldowanie i/lub mieszka na terenie Gminy Szerzyny;

2.jest długotrwale bezrobotna, nieaktywna zawodowo, lub jest rolnikiem/domownikiem opłacający składki do KRUS;

3. jest zagrożona wykluczeniem społecznym lub już podlega temu zjawisku z co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej;

4. korzysta ze wsparcia ops trwale lub na okoliczność trwania projektu;

5. pozostaje w wieku aktywności zawodowej.


Osoby spełniające w/w warunki i zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie będą miały możliwość wzięcia udziału m.in. w różnego rodzaju doradztwie zawodowym, społecznym i kursach.

Przedsięwzięcie to jest realizowane już po raz piąty w naszej Gminie. Do tej pory ponad 50 naszych mieszkańców skorzystało z możliwości uczesticzenia w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy a także kursach: '' Nowoczesny handlowiec z obsługą kas fiskalnych i programów fakturujących'', '' Kelner – barman'', '' Kucharz małej gastronomii '', '' Kurs spawania'', '' Kurs fryzjerstwa'', ''Stylizacja paznokci'', '' Ksiegowy – asystent rachunkowości'', '' Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B'', '' Opiekun osób starszych ''. Również w roku bieżącym GOPS Szerzyny planuje zaadresować do beneficjentów projektu wiele atrakcyjnych działań, dlatego zapraszamy do uczestnictwa w przedmiotowym projekcie.Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się osobiście w Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w Szerzynach codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 3 i 110.

Informacja telefoniczna pod numerem (014) 6517300 wew.122 i 118.

align=
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny