niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Czermna
19.12.2011.

Czermna:Sołectwo Czermna - sołtys wsi Czermna Agnieszka Rąpała - Pawluś 

Skład Rady Sołeckiej sołectwa Czermna:
1/ Dyląg Kazimierz- Przewodniczący Rady Sołeckiej
2/Data Marek
3/ Depczyński Kazimierz
4/ Gotfryd Henryk
5/Gotfryd Tadeusz
6/Górka Jan
7/Kaczka Stanisław
8/ Mężyk Henryk
9/Pers Adam
10/ Szczygieł Dariusz
11/ Szot Ryszard


Statut Sołectwa Czermna

  Czermna położona jest we wschodniej części Gminy Szerzyny, u zachodniego podnóża  wzniesienia Góry Liwocz (562 m n.p.m.) w głównym grzbiecie Pogórza Ciężkowickiego, w dolinie potoku Czermianka. Czermna graniczy od zachodu z Szerzynami, od płn. zachodu ze Swoszową a od wschodu i północy z Gminami Brzostek, Jodłowa i Skołyszyn.

Historia:

  Miejscowość Czermna powstała na początku XIV w., początkowo na prawie polskim, przeniesiona w 1360r. na prawo niemieckie. Wówczas osada była własnością rycerską. W 1353r. Król Kazimierz Wielki aktem darowizny oddał wieś Piotrowi- ruskiemu bojarowi. Pierwsza nazwa w oryginalnym zapisie Villam Czyrmna pochodzi z 1353r. Następnym właścicielem Czermnej był syn Piotra podskarbi Dymitr. W II połowie XIV w. została ufundowana przez Gorajskich pierwsza parafia w Czermnej. W 1552r. wieś była własnością braci Czermieńskich: Zygmunta, Stanisława, Marcina, Andrzeja i Jana. Powstały tu folwarki, wprowadzono pańszczyznę i poddaństwo chłopów. Obok gospodarstw kmiecych gospodarowali zagrodnicy i komornicy. W połowie XVI w.  wydobywano w Czermnej rudy żelaza. W 1855r. panowała tu cholera, która pochłonęła blisko 130 ofiar. W kolejnych latach dochodziło do dalszych podziałów, sprzedaży i darowizn majątków między włościan. W 1901r. S. Zajkowski prowadził tu ( na Srokowcu ) potażarnię, mydlarnię, browary, dwie gorzelnie, garncarstwo oraz cegielnię produkującą dachówki i rury drenarskie.  Wskutek wielu sprzedaży i parcelacji zniknęły majątki ziemskie i w 1929r. w Czermnej był tylko jeden dwór na Sarysie. W listopadzie 1914r. wkroczyły do Czermnej wojska rosyjskie a w maju 1915r. po potyczkach z Moskalami wieś odzyskała wolność. Okres międzywojenny był czasem rozwoju przemysłowego, gospodarczego i kulturalnego Czermnej. W czasie II Wojny Światowej Niemcy zrabowali zabytkowy dzwon z 1610r.; wielu mieszkańców walczących w partyzanckich oddziałach  Armii Krajowej i Armii Ludowej schroniło się w lasach Liwocza. Po słynnej walce na Gilowej Górze  18.08.1944r. Niemcy w odwecie zorganizowali łapankę i wywieźli mężczyzn do Rzeszy na przymusowe roboty. Po wojnie przystąpiono do odbudowy ze zniszczeń.

    Obszar ten cechuje piękno przyrody oraz materialne dziedzictwo kulturowe. Czermna liczy 1792 mieszkańców (wg stanu na 31.12.2011r.), co stanowi ok. 22% ogółu mieszkańców Gminy Szerzyny. Wieś jest oddalona od ośrodków przemysłowych ale istnieją tu doskonałe warunki dla rozwoju turystyki, atrakcyjne tereny dla wypoczynku i pieszych wędrówek. Pasmem górskim Liwocza prowadzą główne szlaki żółte i zielone.

   Klimat tego obszaru należy do klimatów podgórskich i górskich, jest umiarkowanie ciepły. Występują tu gleby IV (ok. 78%) i V (ok. 14%) klasy bonitacyjnej na bazie utworów geologicznych takich, jak: łupki ilaste i pylaste, piaskowce, gliny, iły zwietrzelinowe, rumosze a także utwory lessowate.

Obszar ten jest ubogi w surowce naturalne; przeważają tu złoża skał, kruszywa, piaskowca i glin oraz zasoby drewna.

W drzewostanach ekosystemów leśnych dominuje buk, jodła, sosna zwyczajna i dąb szypułkowy, występuje też świerk, modrzew europejski, dąb bezszypułkowy, jawor, czereśnia, olsza szara i czarna.

Na obszarze tym występują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy i fliszowy; są to wody typu szczelinowego o zróżnicowanej wydajności i głębokości.

     Wieś należy do typowo rolniczych; dodatkowym źródłem utrzymania wielu gospodarstw jest zatrudnienie w pobliskich zakładach pracy, poza tym rozwija się tu działalność rodzimych podmiotów gospodarczych ze sfery produkcyjnej, usługowej i handlowej. Gospodarstwa rolne cechuje rozdrobnienie i nastawienie produkcji na własne potrzeby (ok. 60% gospodarstw).

Na terenie sołectwa jest 22 km dróg gminnych,  11 km dróg powiatowych.  Funkcjonuje tu Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, oddział przedszkolny prowadzony w szkole, Dom Kultury, Ośrodek Zdrowia, gospodarstwo agroturystyczne Ranczo pod Liwoczem, działa też Ochotnicza Straż Pożarna wyposażona w nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy, posiadająca remizę strażacką. Dobiega końca budowa nowoczesnej sali gimnastycznej.

Zabytki:

  • Zespół kościelny parafii rzymsko-katolickiej przy sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia

wpisany do rejestru zabytków; pierwotny kościół p. w. Marcina Biskupa erygowany był w 1312r.; obecny został zbudowany w 1520r., poświęcony w 1537r. Stary kościół jest drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej, kryty blachą, 3 nawowy, halowy z pozornym sklepieniem. Kościół był wielokrotnie przebudowywany, w XVIII w. otrzymał barokową  wieżę, ściany pokryto polichromią, dobudowano drewnianą kaplicę Serca Jezusowego. W 1954r. Kościół otrzymał przywilej sanktuarium maryjnego.

W skład zespołu kościelnego wchodzą: kościół drewniany, dzwonnica murowana z XVIII/XIX w., dawny cmentarz przykościelny wraz z kamiennym ogrodzeniem, czterema kapliczkami i bramką, rosnąca poza ogrodzeniem pozostałość starodrzewu dębu, w skład którego wchodzi m. in. pomnik przyrody – dąb szypułkowy, wiek ok. 110 lat. Obok starego kościoła wybudowano nowy, konsekrowany w 2000r. - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia ze słynnym XVI- wiecznym łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Pocieszenia, koronowanym w 2011r. Pierwsze zapiski dotyczące obrazu - kopii obrazu z kościoła w Rzymie,  pochodzą z 1654r., obecnie słynący łaskami.  Niedaleko kościołów położone są dwa cmentarze parafialne.

  • Zespół dworsko-parkowy w przysiółku Załęże (Sarysz)

w 1851r. był dużych rozmiarów folwark z parkiem, stawem i zielenią wzdłuż alei; obecnie w skład zespołu wchodzi park krajobrazowy i zabudowa folwarczna: budynki spichlerza i stajni, starodrzew oraz ślady pierwotnej kompozycji parkowej zieleni i ciągów komunikacyjnych, układ topograficzny terenu i aleja dojazdowa. Dwór nie zachował się; na tym obszarze znajduje się budynek leśniczówki z lat 60-tych XIX w.

  • Miejsce po dawnym folwarku „Na Górze”

teren położony w górnej części Czermnej, ostatnim właścicielem folwarku byli F. M. Gadzałowie. Drewniany dwór uległ spaleniu, dawne zabudowania nie zachowały się, pozostał jedynie szpaler starych drzew rosnących wzdłuż drogi oraz relikty stawów.

  • Legendarny "Rysowany Kamień"

na szlaku turystycznym z Brzanki do Liwocza, 472 m n.p.m., zalesiony szczyt  na płn. zachód od Liwocza, okazały kamień zbudowany z piaskowca ciężkowickiego, ze śladami pazurów.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny