piątek, 27 stycznia 2023, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Realizacja POKL maj 2011
31.05.2011.
Image
Od 1 stycznia 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje czwartą już edycję projektu systemowego pn " Twoja szansa – program aktywnej integracji

w Gminie Szerzyny ", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kwietniu w dalszym ciągu prowadzona była rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektu. Dnia 4 maja odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych uczestników projektu. Prowadził je koordynator projektu, który przedstawił wszystkim zebranym podstawowe cele i działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu. Ponadto omówił instrumenty aktywizacyjne, którymi zostaną objęci Beneficjenci Ostateczni projektu. Będą oni mogli skorzystać między innymi z zajęć z doradcą zawodowym, trenerem umiejętności społecznych a także uczestniczyć w kursach i szkoleniach, które pozwolą uczestnikom na podniesienie swoich kompetencji zawodowych. Następnie odbyła się dyskusja, gdzie zebrani mogli zadawać pytania względem omawianych przez koordynatora tematów. Na zakończenie uczestnicy spotkania wypełnili kwestionariusz ankietowy a tym samym wstępnie zobowiązali się do uczestnictwa w projekcie. Została sporządzona lista beneficjentów ostatecznych oraz lista rezerwowa. W maju został ogłoszony przetarg na realizację „Warunków aktywnego poszukiwania pracy z modułem indywidualnego doradztwa zawodowego” oraz „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”. Z wyłonionym w ramach przetargu wykonawcą zostanie podpisana umowa na przeprowadzenie w/w zajęć.

Niniejsza publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Szerzyny 31.05.2011 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny