piątek, 27 stycznia 2023, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Projekt systemowy 2011 - GOPS Szerzyny
30.03.2011.
Image
Startuje czwarta edycja projektu systemowego realizowanego

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach już po raz czwarty realizuje projekt systemowy pn " Twoja szansa – program aktywnej integracji w Gminie Szerzyny" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Ośrodek podejmując działania w ramach w/w projektu za główny cel stawia sobie zwiększenie potencjału społeczno – zawodowego wśród swoich klientów zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub już podlegającym temu zjawisku.Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:a) zwiększenie poziomu aktywności społecznej wśród beneficjentów projektu poprzez udział w zajęciach z treningu kompetencji i umiejętności społecznych,b) zwiększenie integracji uczestników projektu z lokalną społecznością poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach środowiskowych zaplanowanych w ramach projektu,c) aktywizację zawodową i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy beneficjentów projektu poprzez uczestnictwo w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy z modułem indywidualnego doradztwa zawodowego,d) nabycie przez uczestników projektu nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach/szkoleniach zawodowych.Grupę docelową stanowić będzie 21 mieszkańców Gminy Szerzyny, pozostających w wieku aktywności zawodowej korzystających z pomocy ośrodka, długotrwale bezrobotnych, rolników/domowników opłacających składkę na ubezpieczenie społeczne rolników w KRUS lub osób nieaktywnych zawodowo.Do niniejszego projektu prowadzona jest rekrutacja ciągła. Wszystkich zainteresowanych udziałem w w/w projekcie zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr (14) 6517300 w. 118, 122, 128 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w budynku Urzędu Gminy, pokój nr 2, 3 i 110.

 

 Szerzyny 30.03.2011 r. 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny