poniedziałek, 24 czerwca 2024, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Herb Gminy Szerzyny
18.06.2018.

HERB GMINY SZERZYNY

HERALDYKA, SYMBOLIKA, ZNACZENIE

Optymalny kształt tarczy herbowej to tzw. tarcza hiszpańska a na niej:

 

 1. Herb Sas rodu Uniatyckich, którzy jako właściciele wsi Szerzyny od przełomu XVII i XVIII wieku do 1 ćwierci XIX wieku dbali o jej rozwój oraz na jej terenie założyli w roku 1731 miasto Safinów (od imienia założyciela – Stefana). Do I wojny światowej Szerzyny nosiły cechy miasteczka i za takie były uważane przez administrację austriacką.

  Wniosek: do projektu herbu gminy przenieść wizerunek herbu Sas: w polu błękitnym nad księżycem złotym dwie takież gwiazdy, między nimi strzała w słup srebrna.

 2. Herb Rola rodu Rogawskich, którzy jako właściciele Ołpin do 2 poł. XVIII wieku do
  I wojny światowej, przekształcili wieś Ołpiny w osadę typu małomiasteczkowego. Zapewne za ich inicjatywy gubernator Galicji i Lodomerii wydał we Lwowie w roku 1784 dekret zezwalający na czwartkowe targi dwa razy w miesiącu oraz prawo do używania przez lokalne władze miana: URZĄD MIASTECZKA OŁPINY. Na przełomie XVIII IXIX wieku Ołpiny słynęły jako znaczący ośrodek tkactwa. Po zakończeniu I wojny światowej władze

  II Rzeczpospolitej nie potwierdziły praw miejskich Ołpin.

  Wniosek: do projektu herbu gminy przenieść wizerunek herbu Rola: w polu czerwonym wokół róży srebrnej takież trzy kroje w gwiazdę.

 3. Herb Ramułt – rodu Czermieńskich i Ramułtów, którzy przez ponad 220 lat byli właścicielami Czermnej. Czermna jest trzecią co do wielkości wioską w gm. Szerzyny.

  Wniosek: do projektu herby gminy przenieść wizerunek herbu Ramułt: w polu czerwonym pięć róż srebrnych.

 1. Herb Leliwa rodu Melsztyńskich z Melsztyna, którzy od 2 poł. XIV do początków XVI wieku wieloletnimi właścicielami lub dzierżawcami: Szerzyn, Ołpin i Swoszowej. Herbu tego używali również Tarnowscy, którzy przez kilkadziesiąt lat byli współwłaścicielami tychże wiosek.

  Wniosek: do projektu herbu gminy przenieść wizerunek herbu Leliwa: w polu błękitnym sześcioramienna gwiazda pod nią półksiężyc złote.

 1. Gmina Szerzyny leży w dolinach i na nasłonecznionych zboczach wzgórz Pogórza Ciężkowickiego (Pasma Brzanki).

  Wniosek: do projektu herbu gminy przenieść wizerunek: w polu błękitnym pagórek lub trójwzgórze srebrne lub złote.

 2. Od wieków mieszkańcy wiosek gminy Szerzyny zajmowali się uprawą lnu, jego obróbką oraz tkaniem płótna lnianego. Należy uwzględnić w projekcie herbu narzędzi służących do obróbki lnu lub tkania płótna.

  Wniosek: do projektu herbu gminy przenieść wizerunek: w polu czerwonym lub błękitnym złote lub srebrne narzędzia do obróbki lub tkania płótna.

Najodpowiedniejszą barwą tarczy herbowej wydaje się czerwień. Barwa alternatywna to błękit. Figury lub godła – złote lub srebrne.

Użyte w projektach herbu gminy Szerzyny mają znaczenie symboliczne. Z barwami tymi należy wiązać (obok symboliki chrześcijańskiej) inne znaczenia, m. in.: cnoty i cech charakteru, ciała niebieskie, kamienie szlachetne, metale i żywioły:

1. ZŁOTO (żółcień) symbolizuje Boski majestat,objawienie Ducha Świętego, glorię zmartwychwstania, szlachetność, wspaniałomyślność, życzliwość, Słońce, topaz, złoto i światło.
2. SREBRO (biel) to symbol czystości, uczciwości i lojalności oraz pokory, a także Księżyc, perły, srebra, wody i pokoju.

 
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny