piątek, 27 stycznia 2023, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Aktywni i przedsiębiorczy
20.04.2009.

Aktywni i przedsiębiorczy – nowe nabory wniosków

o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

W kwietniu br. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosi

konkurs o dotacje kolejnych projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W Poddziałaniu 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy planowanych

jest sześć konkursów skierowanych do 6 Małopolskich subregionów:

Û                                         Miasta Kraków

Û                                         powiatów: krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego, wielickiego, myślenickiego

Û                                         Miasta Tarnów oraz powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i bocheńskiego

Û                                         Miasta Nowy Sącz oraz powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego

Û                                         powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego i suskiego

Û                                         powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego

Dzięki konkursom będzie można otrzymać dofinansowanie na projekty skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 45 roku życia, związane między innymi z:

·                     pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym, szkoleniami prowadzącymi do podniesienia, uzupełnienia lub zmianą kwalifikacji zawodowych,

·                     organizacją warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy,

·                     wsparciem psychologiczno-doradczym osób wchodzących i powracających na rynek pracy,

·                     wsparciem wolontariatu m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza,

·                     wsparciem inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności regionalnej i międzyregionalnej osób pozostających bez zatrudnienia,

·                     upowszechnianiem i promocją alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy.

W ramach Poddziałania 6.1.1 będzie można uzyskać fundusze na staże,  praktyki zawodowe i subsydiowane zatrudnienie.

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Szczegółowe informacje o konkursie zostaną zamieszczone stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: www.pokl.wup-krakow.pl, udzielają ich także Punkty informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego, mieszczące się przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy:

 

w Krakowie
Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków
tel.: (0-12) 424 07 37, (0-12) 424 07 02
e-mail:
efs@wup-krakow.pl

w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel.: (0-14) 626 95 43
e-mail:
efs.tarnow@wup-krakow.pl

w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz
tel.: (0-18) 442 94 90
e-mail:
ns.efs@wup-krakow.pl

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny