piątek, 09 grudnia 2022, imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Stop Odpadom 2017
31.10.2017.
Image

W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym przypominamy, że mieszkańców obowiązuje bezwzględny ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w indywidualnych paleniskach domowych. Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) spalanie odpadów może być prowadzone wyłącznie w spalarniach lub we współspalarniach odpadów, spełniających wymagania dla instalacji termicznego przekształcania  odpadów zarówno dla zdrowia i życia człowieka,  jak i środowiska. Dodatkowo art. 191 ustawy o odpadach, nieprzestrzeganie ww. przepisu prawa zagrożone jest karą aresztu lub grzywny.

Na podstawie  art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska organami właściwymi do podejmowania działań kontrolnych w przypadku spalania odpadów są wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Taką kontrolę może wykonać także straż miejska lub gminna na podstawie stosownego upoważnienia.

Ostanie dni upłynęły pod znakiem pogody która sprzyjała pojawianiu się smogu  i potęgowała niekorzystne zjawiska. Zarówno zamontowany w budynku urzędu gminy czujnik LookO2 jak i Airly w budynku ZSOiZ w Ciężkowicach pokazywały kilkukrotne przekroczenie norm, niejednokrotnie o kilkaset procent. Biorąc pod uwagę, iż to dopiero początek okresu grzewczego, a problem smogu i niskiej emisji pojawia się w takim natężeniu, apelujemy do wszystkich mieszkańców o stosowanie właściwych praktyk ogrzewania budynków. Pamiętajmy, że domowy piec, kocioł, kominek nie jest przeznaczony do spalania odpadów. Obowiązuje kategoryczny zakaz spalania:

 • wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,

 • zużytych opon i innych odpadów z gumy,

 • odzieży i obuwia,

 • elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnatem (starych mebli),

 • opakowań po farbach, lakierach,

 • opakowań po rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin,

 • papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Dodatkowo od 1 lipca 2017 r. obowiązuje w Małopolsce Uchwała Antysmogowa, która wprowadza następujące zmiany i ograniczenia:

 1. Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń

Od 1 lipca 2017 roku nie będzie możliwa w Małopolsce eksploatacja nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.

Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.

Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezygnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będą zobowiązani od razu zainstalować nowoczesny kocioł spełniający wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach.

 1. Wyznacza długie okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno.

Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Mieszkańcy będą mieli 6 lat na wymianę tych kotłów. Obecnie istnieje możliwość skorzystania za pośrednictwem gmin z dostępnych programów dofinansowania do wymiany kotłów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego lub WFOŚiGW w Krakowie. W przyszłości – po zakończeniu programów dofinansowania – użytkownicy będą zobowiązani wymienić je we własnym zakresie.

Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Mieszkańcy będą mieli na ich wymianę 10 lat. To dłużej niż żywotność tych kotłów, która w praktyce oceniana jest zazwyczaj na 8-10 lat.

Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są już eksploatowane lub zostaną zainstalowane do końca czerwca 2017 roku, będą mogły być użytkowane do końca swojej żywotności.

 1. Wprowadza wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować odpady węglowe i mokre drewno

Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to właściwie odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu.

Wprowadzony zostanie zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

 1. Wprowadza obowiązek doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję

Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy.

Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

 1. Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń

Uchwała dotyczy stosowania paliw i instalacji grzewczych, nie będzie ograniczać handlu kotłami, kominkami czy węglem lub drewnem, gdyż sejmik województwa nie ma kompetencji do wprowadzania przepisów w tym zakresie. Odpowiednie uregulowania powinny powstać na poziomie krajowym.

Kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona przez uprawnione służby (straż miejską i gminną, upoważnionych pracowników gmin, policję) na podstawie udostępnianych przez użytkowników dokumentów – np. dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji. Jeśli użytkownik nie będzie posiadał takich dokumentów, będzie domniemane, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500zł lub grzywną do 5 000 zł

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny