piątek, 27 stycznia 2023, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Odnowa i rozwój wsi
05.02.2009.
„Odnowa i rozwój wsi” od 2 lutego 2009 r.
W dniu 13 stycznia br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie
ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Nabór będzie trwał od dnia 2 lutego do dnia 31 marca 2009 r. Formularz wniosku jest
dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
(UMWM) www.wrotamalopolski.pl.
Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rozwoju
Obszarów Wiejskich UMWM, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, piętro II, pokój nr 209,
w godzinach od 10.00 – 15.00.
Informacje na temat ww. działania udzielane są w Wydziale Wdrażania Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w Departamencie Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM,
ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków, piętro III, pokój nr 13 i 14, w godzinach od 8.00 do
16.00 oraz pod numerami telefonów: (012) 63 03 498; 63 03 397; 63 03 396.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznanie pomocy finansowej w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 218,219 i 220 z późn. zm.) wnioskodawca ma możliwość
uzyskania 2 dodatkowych punków w ramach kryterium regionalnego.
Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął, iż dwa punkty w ramach kryterium
regionalnego otrzymuje wnioskodawca, który wraz z wnioskiem przedłoży oświadczenie
wójta lub burmistrza potwierdzające że:
    • na terenie gminy, w której realizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się
        co najmniej trzy obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, prowadzonych
        przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,
    • część terenu gminy, w której realizowany będzie projekt stanowi: park narodowy
        z otuliną, park krajobrazowy (także z otuliną, jeżeli została wyznaczona), rezerwat
        przyrody (także z otuliną, jeżeli została wyznaczona), obszar chronionego krajobrazu,
        obszar Natura 2000.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny