piątek, 27 stycznia 2023, imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Odnowa I rozwoj wsi
14.10.2008.

O przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r.

Dodatkową szansą dla wnioskodawców, na uzyskanie większej ilości punktów, jest spełnienie warunków określonych w kryterium regionalnym. W dniu 29 maja 2008 br. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie w sprawie określenia kryterium regionalnego dla ww. działania, która mówi iż 2 punkty będą przydzielane jeśli:

  1. na terenie gminy, w której realizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się
    co najmniej trzy obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, prowadzonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, lub

  2. część terenu gminy, w której realizowany będzie projekt stanowi: park narodowy
    z otuliną, park krajobrazowy (także z otuliną, jeżeli została wyznaczona), rezerwat przyrody (także z otuliną, jeżeli została wyznaczona), obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000.

Spełnienie przez wnioskodawcę warunków kryterium regionalnego, daje szansę na uzyskanie lepszej lokaty na liście rankingowej projektów przeznaczonych do dofinansowania.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny