poniedziałek, 27 września 2021, imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Infrastruktura
30.01.2014.

Wójt Gminy Szerzyny informuje o obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących terminach:

  • za styczeń i luty – do 10 marca 2014 r.

  • za marzec i kwiecień – do 10 maja 2014 r.

  • za maj i czerwiec – do 10 lipca 2014 r.

  • za lipiec i sierpień – do 10 września 2014 r.

  • za wrzesień i październik – do 10 listopada 2014 r.

  • za listopad i grudzień – do 10 stycznia 2015 r.

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wnosićbez wezwaniana rachunek bankowy Urzędu Gminy SzerzynyBS Pilzno O/Szerzyny 16 9477 1011 0051 5490 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy Szerzyny.

 
02.01.2014.
Image
 
15.11.2013.
Image

Gmina Szerzyny przystąpiła do projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego” realizowanego w ramach konkursu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców do wypełnienia ankiety projektowej.
Dostarczone informacje pozwolą nam poznać lokalne uwarunkowania i przyzwyczajenia mieszkańców.

 

Ankieta

 
30.09.2013.

AKCJA USUWANIA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

W dniu 2 października 2013 r. na terenie Gminy Szerzyny realizowana będzie objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.

 

Odpady należy wystawić w stałych miejscach odbioru odpadów komunalnych.

 

W ramach prowadzonej akcji zbiórce nie podlegają typowe śmieci czyli bytowe odpady komunalne, a także odpady niebezpieczne.

 

 
11.07.2013.

Po rozstrzygnięciu przetargowym stawka za 1 tonę odpadów wynosi 591,84 zł.

Liczba osób z terenu Gminy Szerzyny objęta opłatą wynosi 6 500. Na podstawie danych z lat ubiegłych otrzymanych z GZGK w Szerzynach przyjęto, że w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku wywiezionych zostanie łącznie 430 ton odpadów.

Do kalkulacji kosztów przyjęto również /zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/ wydatki związane z obsługą systemu odpadów tj. wynagrodzenie pracowników oraz koszt zakupu oprogramowania i sprzętu do obsługi systemu odpadów tj. 18 000 zł.

430 ton x 591,84 zł = 254 491,20 zł + 18 000 zł = 272 491,20 zł :6500 = 41,92 zł :6 m-cy = 6,99 zł


W przypadku stawki 13 zł od osoby za odpady niesegregowane oparto się na Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, na podstawie której każda z gmin ma osiągać odpowiedni procent recyklingu. Brak segregacji odpadów doprowadzi do naliczenia na gminę kar pieniężnych zgodnie z art 9x ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do każdej tony odpadów umieszczonych na składowisku kara będzie wynosiła 200,00 zł /art. 290 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo ochrony środowiska/. W związku z powyższym stawki za odpady niesegregowane zostały ustalone z uwzględnieniem kar które zostaną nałożone na gminę w przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów.


Wzrost ceny za wywóz odpadów jest podyktowany wzrostem kosztów składowania odpadów na wysypisku /cena określona w postępowaniu przetargowym/ oraz zniesieniem dotacji do jednego mieszkańca. Dotacja była wypłacana przez gminę do 30 czerwca 2013 roku.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 38
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny