środa, 12 maja 2021, imieniny: Dominika, Imeldy, Pankracego
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
02.04.2012.
Informacja na temat zaproszenia do bezpłatnego szkolenia na temat Pozyskiwania Żródeł Finansowania Inwestycji dla własnych firm znajduje sie tutaj
 
30.03.2012.

INFORMACJA


Wójt Gminy Szerzyny informuje, że na terenie Nadleśnictwa Dukla, Brzozów, Rymanów i Kołaczyce działa oszust, oferujący sprzedaż drewna na cele opałowe. Schemat postępowania jest zawsze taki sam. Mężczyzna na przygotowanym druku spisuje z zainteresowaną osobą umowę sprzedaży drewna opałowego z dowozem do domu. Z umowy tej wynika, że oszust występuje w imieniu Dyrekcji Lasów Państwowych (Nadleśnictwa), a na druku umowy znajdują się kserokopie oryginalnej pieczęci Nadleśnictwa oraz pieczęci i podpisu nadleśniczego. Na poczet obiecanego drewna pobierana jest przedpłata w kwocie wynikającej z treści umowy.

Mężczyzna dokonuje oszustw w bliskim sąsiedztwie budynków nadleśnictw a dla uwiarygodnienia działania nosi strój zbliżony do wzoru munduru terenowego leśnika z naszywką „Służba Leśna”.

Jednocześnie informuje, że legalna sprzedaż drewna odbywa się wyłącznie w kancelariach leśnictw, w godzinach i dniach wyznaczonych przez Leśniczych

 
21.03.2012.
Image

Image

Image
 
21.03.2012.

KONKURS CZYTELNICZY !!!

Dużo czytam, dużo wiem”


Biblioteka Publiczna w Czermnej zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej w Czermnej do udziału w konkursie czytelniczym, który ma na celu popularyzację literatury dla dzieci i młodzieży.


REGULAMIN KONKURSU


Warunki uczestnictwa.

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów z klas I-III i IV-VI.

 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy są lub będą Czytelnikami Biblioteki Publicznej w Czermnej.

 3. Konkurs polega na przeczytaniu jak największej ilości książek.

 4. Każdy z uczestników konkursu przy pierwszym wypożyczeniu książki otrzyma „kartę czytelnika” i „dzienniczek czytelniczy”, w którym powinien wpisywać informacje dotyczące przeczytanej książki – autor, tytuł, itp. Do podstawowych informacji należy dołączyć własnoręcznie wykonaną ilustrację jednego wydarzenia opisanego w danej książce lub w kilku zdaniach streścić przebieg wydarzeń ( zanotować w dzienniczku ).


Terminy :

1.Konkurs będzie trwał od 26. marca do 10 września br.

2. „Dzienniczek” wraz z „kartą czytelnika” należy dostarczyć do Biblioteki do 10 września 2012 r.

3. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 17.09.2012 r. o godz. 14.00 w Bibliotece Publicznej w Czermnej.

4.Nagrody- Przewiduje się przyznanie I, II i III nagrody dla uczniów w dwóch kategoriach: kl. I-III i IV-VI.


Zapraszamy .

 
16.03.2012.

ZAKAZ WYPALANIA TRAW

W związku z obserwowanym w okresie wiosennym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach, będącym niejednokrotnie przyczyną powstania pożarów lasów, budynków i innych obiektów Wójt Gminy Szerzyny apeluje o zaniechanie tego procederu. W większości przyczyną pożarów jest działalność człowieka, który jest przekonany, że spalenie trawy i pozostałości roślinnych spowoduje użyźnienie gleby i szybszy wzrost młodej roślinności. Niestety prawda jest inna, w pożarach giną szlachetne rośliny, które po pożarach zastępowane są przez szybciej rozwijające się gatunki mniej szlachetne i chwasty. Pożary zabijają również zamieszkujące poszycia zwierzęta i ptaki oraz stanowią zagrożenie dla pobliskich domostw. Rolnicy, którzy wypalają trawy powinni pamiętać również, że warunkiem uzyskania unijnej dopłaty do gruntu rolnego jest utrzymywanie go w dobrej kulturze rolnej i jeśli zostanie udowodnione, że wypalali trawy, mogą stracić dopłaty.


Wypalanie traw niesie ze sobą wiele zagrożeń takich jak:

 • co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie,

 • do atmosfery przedostaje się wiele związków chemicznych będących trucizną dla ludzi i zwierząt,

 • wypalanie traw i związane z tym duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do kolizji i wypadków drogowych,

 • wysuszone po zimie trawy palą się bardzo szybko a rozprzestrzenianiu się ognia pomagają powiewy wiatru,

 • giną zwierzęta domowe, duże zwierzęta leśne, gryzonie, płazy, gady a także owady, które pełnią ważną rolę w ekosystemie ziemi,

 • płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej,

 • wypalanie traw to duże zagrożenie dla lasów – ogień przenosząc się na obszary leśne, niszczy drzewostany, które odradzają się przez wiele dziesiątek lat.


Pamiętajmy, że wypalanie traw jest NIEBEZPIECZNE A TAKŻE NIEDOZWOLONE !!!


Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

 • Art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

 • Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 
««  start « poprz. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 424 - 432 z 443
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny