wtorek, 11 maja 2021, imieniny: Igi, Mamerta, Miry
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
02.05.2012.

OGŁOSZENIE


działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ) oraz Uchwały Rady Gminy Szerzyny Nr XI/104/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie '' Rocznego programu współpracy Gminy Szerzyny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok''.


Wójt Gminy Szerzyny


ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2012 roku zadań z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2012 r.Czytaj całość
 
25.04.2012.
Image
Czytaj całość
 
24.04.2012.OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Szerzyny

w sprawie udziału w komisji konkursowejNa podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz ogłoszenia z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie konkursu na realizację zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szerzyny na 2012 r.Wójt Gminy Szerzynyinformuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536), z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego '' Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk, gdzie występuje problem nadużywania alkoholu''.


Swoje kandydatury w/w osoby mogą zgłaszać w Urzędzie Gminy w Szerzynach, pok. 110 do dnia 4 maja 2012 r. do godz. 1530 .
Wójt Gminy Szerzyny

Stanisław Kmiecik

 
24.04.2012.

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju informuje o planowanym naborze wniosków w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju.

Planowany nabór wniosków odbędzie się w dniach:
od 4 czerwca 2012 r. do 29 czerwca 2012 r.

Planowany nabór zostanie przeprowadzony w ramach działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
    dostępne środki 374 000,00 zł

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
    dostępne środki 640 000,00 zł

  • Odnowa i rozwój wsi
    dostępne środki 1 188 700,00 zł

Miejsce bezpośredniego składania wniosków:
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

Miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy, zamieszczenia kryteriów wyboru operacji, zamieszczenia wykazu dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji: www.psr.tuchow.pl (14 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków)

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
60% maksymalnie możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami.

 
24.04.2012.
Image
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 415 - 423 z 443
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny