wtorek, 11 maja 2021, imieniny: Igi, Mamerta, Miry
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
18.06.2012.

Wójt Gminy Szerzyny

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO


DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach

38-246 Szerzyny 26


Czytaj całość
 
08.06.2012.
Image
 
08.06.2012.
Informacja Wójta Gminy Szerzyny o aktualnym stanie projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nr KIK-66, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

znajduje się tutaj
 
31.05.2012.

O G Ł O S Z E N I EW dniu 30 kwietnia 2012r. Rada Gminy Szerzyny nie podjęła uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

W związku z powyższym do udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Gminy Szerzyny nadal zobowiązany jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

Za funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach, a w szczególności za zapewnienie obsługi medycznej na właściwym poziomie, organizację pracy w czterech ośrodkach zdrowia na terenie Gminy, zapewnienie dyżurów, zastępstw pracowników przebywających na urlopach czy zwolnieniach chorobowych odpowiada dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach – do końca lipca br. tj. do upływu okresu wypowiedzenia umowy o pracę, Pan Marek Kuca .

W związku ze złożonym przez dyrektora Pana Marka Kucę w dniu 30.04.2012r. wypowiedzeniem umowy o pracę, upływającym z dniem 31 lipca 2012r. Wójt Gminy Szerzyny wszczął procedurę konkursową na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach.

Gmina Szerzyny zamierza w dalszym ciągu zapewnić ochronę zdrowia mieszkańców na dotychczasowych zasadach tj. poprzez świadczenia zdrowotne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szerzynach w czterech ośrodkach zdrowia. Tym samym nie jest zainteresowana świadczeniem usług zdrowotnych przez niepubliczny ( prywatny ) podmiot leczniczy.
W Ó J T

inż. Stanisław Kmiecik


 
25.05.2012.

Jeśli Pan/Pani hoduje świnie

prosimy o zwrócenie uwagi


Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344z późn. zm.)

od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu.

Ponadto, w przypadku utrzymywania grupowego loch i loszek powierzchnia kojca przypadająca na jedną sztukę powinna wynosić:

a) dla loch - co najmniej 2,25 m2, przy czym nie mniej niż 1,3 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe;

b) dla loszek po pokryciu - co najmniej 1,64 m2, przy czym nie mniej niż 0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe.

W przypadku utrzymywania loch lub loszek po pokryciu w grupie:

1) do 5 sztuk - powierzchnia kojca, powinna być większa o 10 %;

2) powyżej 39 sztuk - powierzchnia kojca może być mniejsza o 10 %.

Długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup:

1) do 5 sztuk - co najmniej 2,41 m;

2) powyżej 5 sztuk - co najmniej 2,81 m.

Mając powyższe na względzie należy pamiętać, iż utrzymywanie loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia pojedynczo, będzie dopuszczalne jedynie w gospodarstwach utrzymujących mniej niż 10 loch lub loszek po pokryciu. Niedostosowanie pomieszczeń dla zwierząt do grupowego utrzymywania loch lub loszek będzie skutkowało koniecznością zmniejszenia ich stanu liczebnego do maksymalnie 9 sztuk lub zastosowaniem przymusu administracyjnego lub przekazaniem sprawy przez Inspekcję Weterynaryjną do organów ścigania.

 
««  start « poprz. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 397 - 405 z 443
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny