środa, 12 maja 2021, imieniny: Dominika, Imeldy, Pankracego
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
16.11.2012.

11 listopada

Uroczyste obchody Święta Niepodległości miały miejsce w Czermnej. Apel Poległych i złożenie kwiatów pod pomnikiem zapoczątkowały obchody 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej gminie. Pochód złożony z przedstawicieli Samorządu Gminy, pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych, koła PSL, a także delegacji ze szkół z terenu gminy, udał się do Sanktuarium na Mszę Świętą sprawowaną w intencji Ojczyzny i poległych za wolność.

Czytaj całość
 
09.11.2012.

Uchwała Nr XXI/212/2012

Rady Gminy Szerzyny

z dnia 7 listopada 2012r.


w sprawie: podziału Gminy Szerzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychNa podstawie art. 12 § 2 i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm. ) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21 poz. 113 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ), Rada Gminy Szerzyny na wniosek Wójta Gminy Szerzyny uchwala, co następuje:


Czytaj całość
 
07.11.2012.
Image
 
06.11.2012.

Zarządzenie Nr 109/2012

Wójta Gminy Szerzyny

z dnia 29 października 2012 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Żurowej.Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, ze zm.) oraz § 1 oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Żurowej zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Szerzynach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Skan oraz załącznik
 
30.10.2012.
Image
 
««  start « poprz. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 361 - 369 z 443
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny