niedziela, 21 lipca 2024, imieniny: Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Informacje ogólne

GMINA SZERZYNY - leży w rejonie Pogórza Ciężkowickiego pomiędzy rzekami Białą na zachodzie  i Wisłoką na wschodzie, w powiecie tarnowskim- we wschodniej części województwa małopolskiego.

Gmina zajmuje powierzchnię 82km2. Położona jest na malowniczym podgórskim terenie o urozmaiconym krajobrazie. Znaczna część terytorium gminy Szerzyny objęta jest ochroną krajobrazu dzięki utworzeniu w 1995 r. Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.

Gmina graniczy od północy z gminą Ryglice i Jodłową od wschodu z gminą Brzyska , od południowo-wsch z gminą Skołyszyn, od południa z gminą Biecz, od zachodu z gminą Rzepiennik Strzyżewski i na niewielkim odcinku, z gminą Tuchów.

Gminę w znaczeniu jednostki administracyjnej utworzono w 1945 r. i w jej skład weszły: Ołpiny, Czermna, Jabłonica, Swoszowa, Szerzyny, Święcany i Żurowa.

Ustawa o nowym podziale administracyjnym z 1954 r., na mocy której w miejsce gmin utworzone zostały Gromadzkie Rady Narodowe sprawiła, że z Gminy zbiorowej Szerzyny utworzyły się Gromadzkie Rady Narodowe w poszczególnych wsiach. Ten stan przetrwał do 1973 r. , kiedy to zniesiono dotychczasowe gromady i znowu gminy stały się podstawowymi jednostkami administracyjnymi. Wówczas utworzono Gminę Szerzyny, którą tym razem stanowią sołectwa: Czermna, Ołpiny, Swoszowa, Szerzyny, i Żurowa. Gmina weszła do powiatu jasielskiego ale już za dwa lata włączono ją do województwa tarnowskiego. Kolejna reforma terytorialna z 1.01.1999 r. sprawiła, że gmina znalazła sie w powiecie jasielskim.

0d  1.01.2003 r. Gmina Szerzyny jest w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim.

Gminę zamieszkuje 8303 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 101 osób/km2

Przeważająca liczba zawodowo czynnych mieszkańców zatrudniona jest we własnych gospodarstwach rolnych i rzemiośle.

 
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny