poniedziałek, 24 czerwca 2024, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
01.05.2008.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Szerzyny


U W A G A:

W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres szerzyny@zgwrp.org.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:30 – 15:30 do sekretariatu Urzędu na następujących nośnikach danych:

 • Dyskietka 1,44 MB

 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

 • Płyta CD-RW


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:


Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes


Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF

 • XLS

 • CSV

 • TXT

 • GIF, TIF, BMP, JPG

 • PDF

 • ZIP


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.


Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Aby się zalogować kliknij tutaj

 
następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny