poniedziałek, 24 czerwca 2024, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Ułatwienia dla osób z trudnościami w komunikowaniu się
11.01.2016.

Tłumacz języka migowego

Image

Stosownie do postanowień  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) informujemy, że Urząd Gminy Szerzyny zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”,  korzystanie z następujących uprawnień:

 1. Pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem,

 2. Pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika,

 3. Korzystania ze środków wspierających komunikowanie się przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Szerzyny.

Pomoc osoby przybranej w kontaktach z Urzędem

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem.

Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w Urzędzie.

Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182 poz. 1228 ze zm.).

Pracownicy Urzędu nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego  języka migowego  (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniemych  (SKOGN).

Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się w kontaktach z Urzędem.

Pomoc wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Świadczenie usługi tłumaczenia jest bezpłatne  dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz.721 i Nr 171 poz.1016).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić w Urzędzie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych:

 1. przez złożenie wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy – pok.101, w godzinach pracy Urzędu - tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku od 730 do 1530,

 2. za pośrednictwem faksu na nr: 14 6517901,

 3. za pomocą poczty elektronicznej  – e-mail: szerzyny@zgwrp.org.pl,

 4. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ( ESP), adres skrytki: e4mws86u2s .

   

Wzór zgłoszenia ( załącznik do pobrania ) - dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń przez osoby uprawnione.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem oraz wyznacza możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Osoba uprawniona ma również możliwość skorzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Korzystanie ze środków wspierających komunikowanie się przy załatwianiu spraw.

Środki wspierające komunikowanie się to rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt, w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej oraz z Elektronicznej Skrzynki Podawczej,

 2. przesyłanie faksów,

 3. stronę internetową (Biuletyn Informacji Publicznej) spełniającą standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych (powiększenie czcionki) .

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny