poniedziałek, 11 grudnia 2023, imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Książka naszych marzeń wrzesień 2015
30.09.2015.

RZĄDOWY PROGRAM „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

 

Każda książka żyje tyle razy, ile razy została przeczytana...”

 

Celem programu, do którego przystąpiła Gmina Szerzyny jest promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych, dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów.

Chodzi o doposażenie bibliotek szkolnych w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata oraz książki wybrane przez samych uczniów — atrakcyjnych dla nich, jednocześnie służące do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wśród celów programu wymieniono także: urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

Udział w programie zadeklarowali wszyscy Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Szerzyny. Rządowe wsparcie finansowe w kwocie 6 200 zł zostało udzielone pod warunkiem zapewnienia wkładu własnego w sumie 1 550 zł, na które wyraził zgodę Wójt Gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd, co stanowi 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Poniższa tabela przedstawia listę szkół, które otrzymały dotację od wojewody, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia

Lp

Nazwa szkoły

Koszt całkowity

Kwota wnioskowana z programu „Książki naszych marzeń” w zł

Finansowy wkład Gminy Szerzyny w zł

1

Szkoła Podstawowa Swoszowa

1 250,00 zł

1 000,00 zł

250,00 zł

2

Szkoła Podstawowa Ołpiny

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

3

Szkoła Podstawowa Szerzyny

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

4

Szkoła Podstawowa Czermna

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 zł

5

Szkoła Podstawowa Żurowa

1 625,00 zł

1 300,00 zł

325,00 złrazem

7 750,00 zł

6 200,00 zł

1 550,00 zł

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny