piątek, 22 września 2023, imieniny: Maury, Milany, Tomasza
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Półkolonie w okresie wakacyjnym
06.05.2015.
 Wójt Gminy Szerzyny we współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych zamierza zorganizować półkolonie w okresie wakacyjnym dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

 

Z wypoczynku letniego skorzystają dzieci i młodzież w wieku do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie).

Turnus wypoczynkowy półkolonii potrwa 10 dni, w ramach, którego dzieci będą mieć zapewnione miejsce, w którym odbywają się zajęcia, wyżywienie (2 posiłki dziennie), transport (w miejscu gdzie będzie realizowany program), ubezpieczenie, opiekę wykwalifikowanej kadry oraz program kulturalno – oświatowy, jak również program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Założenia organizacyjne związane z półkolonią:

  termin, w którym będą się odbywały półkolonie: druga połowa miesiąca lipca,
  każdego dnia będą się odbywały zajęcia, przez co najmniej 6 godzin dziennie,
  planowany jest m.in. biwak, zajęcia sportowe, kulinarne, wycieczki, zajęcia plastyczne, konkursy, gry i zabawy ruchowe,
  wyżywienie oraz ubezpieczenie będzie pokryte z pozyskanych środków pieniężnych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych finansuje wypoczynek w wysokości 310 zł na każde dziecko, rodzic dopłaca 50 zł.   

Szczegóły związane ze zgłoszeniem zainteresowanych półkoloniami mozna uzyskać u dyrektorów Szkół Podstawowych i Zespołów Szkół na terenie Gminy Szerzyny. Uruchomienie projektu jest warunkowane potwierdzeniem uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny