poniedziałek, 24 czerwca 2024, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2015 roku
15.02.2016.

 

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach

w 2015 roku

 

 

Liczba petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Zasięgane opinie

Termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji

 

1

 

Lech Michalski

zam. Ołpiny

Nagrywanie obrad sesji i komisji przez pracownika Urzędu Gminy w celu publikacji w BIP lub na portalu Youtube

 

Opinia Rady Gminy

 

2.02.2016r.

 

Pismo znak: OD.152.1.2015

 
Petycja 1/2015
05.11.2015.

05.11.2015

Petycja

Petycja do Wójta Gminy Szerzyny o wprowadzenie regularnego filmowania przebiegu obrad Sesji Rady Gminy oraz posiedzeń wszystkich Komisji, w celu późniejszej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej lub na portalu Youtube znajduje się tutaj.

 

05.11.2015

Przekazanie petycji do zaopiniowania

W dniu 5 listopada 2015r. petycję przekazano do zaopiniowania Przewodniczącej Rady Gminy Szerzyny i Przewodniczącym Komisji Rady Gminy Szerzyny.

 

01.02.2016

Opinia Rady Gminy Szerzyny

Rada Gminy Szerzyny na XXI Sesji odbytej w dniu 29.01.2016r. wyraziła 13 głosami „przeciw” i 1 głosem „za” negatywne stanowisko w sprawie regularnego nagrywania przez pracownika Urzędu Gminy pełnego przebiegu każdego posiedzenia komisji oraz obrad sesji Rady Gminy wraz z późniejszą publikacją materiałów w BIP lub na portalu youtube.
Jako powód Radni wskazali bardzo wysoki koszt zakupu sprzętu, zapewniającego sposób rejestracji posiedzeń na poziomie technicznym, umożliwiającym publikację drogą elektroniczną (w formie wskazanej w petycji).

 

02.02.2016

Rozpatrzenie petycji

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji. 

 
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny