poniedziałek, 24 czerwca 2024, imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Strona główna
Gmina Szerzyny
Samorząd Gminy
Zarządzanie kryzysowe
Ogłoszenia
Galeria
Zamówienia publiczne
Unia Europejska
PIS - PPWOW
Kultura i turystyka
Gospodarka
Sport i rekreacja
Przydatne strony
Kontakt
Rolnictwo
Chrońmy pszczoły - apel do rolników 2019
28.02.2019.

Chrońmy pszczoły - apel do rolników

Zbliżające się rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego i związana z nim intensyfikacja prac polowych, w tym wykonywanie prac chemizacyjnych w rolnictwie, wiąże się z pojawieniem niebezpieczeństwa wystąpienia zatruć zapylaczy, w tym pszczoły miodnej.

Obecność zapylaczy w środowisku rolniczym wiąże się wyłącznie z pozytywnym oddziaływaniem tych owadów na plonowanie roślin. Prawidłowe zapylenie powoduje nie tylko wzrost uzyskanego plonu ale także przyczynia się do wzrostu parametrów jakościowych. Przy pełnym i prawidłowym zapyleniu roślin zwyżka plonu, w porównaniu z plonem przeciętnym wynosi w zależności od rośliny od 20 do 80 %.

Przy planowaniu i wykonywaniu zabiegów konieczne jest uwzględnienie działań zabezpieczających ochronę nie tylko pszczoły miodnej, ale także dziko żyjących zapylaczy i innych pożytecznych owadów.

W celu uniknięcia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół i innych zapylaczy należy:

 • stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków;

 • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu;

 • przestrzegać zapisów zawartych w etykiecie środka ochrony roślin;

 • przestrzegać okresów prewencji;

 • dobierać środki selektywne, nietoksyczne dla pszczół lub o krótkim okresie prewencji;

 • zabiegi z użyciem środków ochrony roślin wykonywać poza okresem aktywności pszczół np. wieczorem, po zakończeniu oblotu upraw;

 • zachować odpowiednią odległość od pasiek (minimum 20 m);

 • informować właścicieli pasiek o planowanych zabiegach ochrony roślin.

Ponadto należy pamiętać, że zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przy użyciu opryskiwacza mającego aktualne badania potwierdzające jego sprawność techniczną.

 
Pomoc dla rolników skrojona na miare małopolski 2019
19.02.2019.
Pomoc dla rolników skrojona na miare małopolski - artykuł znajduje się tutaj
 
Z oświadczeniem po dopłaty 2019
19.02.2019.

Z oświadczeniem po dopłaty

W tym roku po raz drugi rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia. Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

 • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,

 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),

 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),

 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności, co w roku 2018.

Jeżeli działki rolnika zostały objęte nowowyznaczonymi obszarami ONW, a nie ubiegał się w ubiegłym roku o przyznanie takiej pomocy – w tym roku nie będzie mógł złożyć oświadczenia. O płatności trzeba będzie wystąpić z pomocą aplikacji eWniosek.

Oświadczenia od rolników przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.  

W ubiegłym roku z możliwości złożenia oświadczeń w formie papierowej skorzystało prawie 50 tys. małopolskich rolników. Z kolei blisko 70 tys. rolników przesłało do Agencji wnioski o dopłaty drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

 
Kurs dla rolników z zakresu uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny 2019
24.01.2019.

Kurs dla rolników z zakresu uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny

Urząd Gminy Szerzyny informuje, że istnieje możliwość wzięcia udziału w 1 – dniowym kursie dla rolników organizowanym przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnowie z zakresu uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny (mięso pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może podlegać sprzedaży).

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie minimalnej liczby chętnych tzn. przynajmniej 10 osób z terenu Gminy Szerzyny.

Kurs jest całkowicie bezpłatny, a jego uczestnicy będą zobowiązani pokryć jedynie koszt wydania zaświadczenia (w wysokości 17 zł).

Zapisy dokonywane będą w Urzędzie Gminy Szerzyny 521, w pokoju nr 008 do dnia 10 marca 2019 r.

W przypadku zebrania odpowiedniej ilości osób, kurs odbędzie się w Domu Kultury w Szerzynach: 38-246 Szerzyny 159 (termin do ustalenia).

 
Badania ankietowe GUS 2019
14.01.2019.
Załącznik nr 1 - Wzory legitymacji ankieterów

Załącznik nr 2 - Wykaz badań realizowanych w 2019r.

Załącznik nr 3 - Plakat o badaniach rolniczych

Załącznik nr 4 - Plakat o badaniach ankietowych
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 33
Szukaj w portalu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Szerzyny
Wrota Małopolski Usuwanie Azbestu Gaja
Narodowe Siły Rezerwowe
Dokształcanie nauczycieli
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Małopolska w Zdrowej Atmosferze
Copyright © 2007 - 2013 Gmina Szerzyny